2.565 vị trí tuyển dụng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Gốc
GD&TĐ - Sáng nay (20/5), 63 doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức với 2.565 vị trí tuyển dụng.

2.565 vị trí tuyển dụng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Ảnh 1

Đây là hoạt động thường niên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp nhanh chóng có việc làm ổn định và phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Năm 2015, Ngày hội việc làm của Học viện thu hút 80 doanh nghiệp với 3.875 chỉ tiêu; hơn 2.000 sinh viên được tuyển dụng. Năm 2016, số doanh nghiệp tham gia là 62 với 3.432 chỉ tiêu và 2.082 sinh viên được tuyển dụng.

Trước và trong Ngày hội việc làm, sinh viên có nhiều cơ hội tập huấn kỹ năng xin việc, định hướng nghề nghiệp, tiếp cận với thị trường lao động và các nhà tuyển dụng lao động; sinh viên mới tốt nghiệp được trực tiếp tham gia phỏng vấn và tìm được việc làm phù hợp. Qua ngày hội, nhà sử dụng lao động cũng lựa chọn được nhân lực phù hợp với vị trí việc làm.

Trong những năm qua, công tác hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam quan tâm chỉ đạo và coi đó là nhiệm chính trị quan trọng.

Các chương trình tập huấn đào tạo kỹ năng mềm, hội thảo tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm luôn được Trung tâm Tư vấn việc làm và Hỗ trợ sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các Khoa chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu xã hội, trong những năm qua và đặc biệt những năm gần đây, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chú trọng đổi mới chương trình, nội dung đào tạo các bậc học, các hệ đào tạo.

Hiện nay, Học viện đang tiếp tục phát triển chương trình đào tạo theo 2 hướng: định hướng nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp. Bước đầu chuyển dần sang định hướng nghề nghiệp, tăng cường mở các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, tăng cường khả năng thực hành, thực tế nghề nghiệp cho sinh viên.

Bên cạnh đó, mối quan hệ với các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện tuyển dụng việc làm; tập huấn kỹ năng cho sinh viên; phối hợp đào tạo, thực tập kỹ năng nghề nghiệp, tài trợ học bổng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học luôn được Học viện coi trọng.

Được biết, hiện nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 15 khoa với tổng số sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là 15000 người. Năm 2017, Học viện có gần 9.500 sinh viên tốt nghiệp với 27 ngành và nhiều chuyên ngành đào tạo.

Hải Bình

Tin nóng

Tin mới