2 băng nhóm chưa kịp đụng độ, 1 người đã chết

Em ruột bị một số thanh niên đánh bị thương vào ngày 6/4/2008 nên một tuần sau, Hoàng dẫn theo đồng bọn đi tìm số thanh niên trên để trả thù. Chưa kịp đánh nhau, thấy Công an, một người trong nhóm của Hoàng chạy và ngã vào đống gạch đinh.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/89100.cand