(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa quyết định tạm ngừng giao dịch đối với 2 cổ phiếu là cổ phiếu của CTCP Phát triển nhà và sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh (MCL) và CTCP Chứng khoán Golden Bridge (GBS) kể từ ngày 5/8/2013.

Đối với MCL, lý do Công ty bị tạm ngừng giao dịch là do đang trong tình trạng bị kiểm soát và hạn chế giao dịch vì vi phạm Quy chế niêm yết, tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin định kỳ trong thông tư 52/2012/TT-BTC và đến ngày 31/7/2013 chưa có các biện pháp khắc phục tình trạng này.

Đối với trường hợp của GBS, nguyên nhân là Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin định kỳ và chưa có biện pháp khắc phục tình trạng này, mặc dù GBS đang trong tình trạng bị kiểm soát và hạn chế giao dịch do vi phạm quy định về công bố thông tin.