Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

2 mức lương cơ sở áp dụng trong năm 2023

Trong năm 2023, tùy theo mốc thời gian mà việc tính lương, phụ cấp cho các đối tượng hưởng lương theo lương cơ sở sẽ được áp dụng theo hai mức.

Năm 2023 đã chính thức bắt đầu với nhiều thay đổi quan trọng. Một trong số đó là việc điều chỉnh mức lương cơ sở sau khoảng thời gian khá dài dừng lại vì ảnh hưởng của Covid-19.

Trong năm 2023, mức lương cơ sở được áp dụng như sau:

Từ 1-1-2023 đến 30-6-2023, áp dụng mức lương 1.490.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019 của Chính phủ.

Từ 1-7-2023, áp dụng mức lương 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 69 đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 quyết nghị ngày 11-11-2022. Cũng theo Nghị quyết 68, từ 1-7-2023 sẽ tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lương từ 1-7-2023. Ảnh minh họa: PLO

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lương từ 1-7-2023. Ảnh minh họa: PLO

Đối với TP.HCM, với việc được tiếp tục áp dụng Nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù thì các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định tiếp tục thực hiện cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

N. NGỌC