(DĐDN) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Asiamoney vinh danh đón nhận 3 giải thưởng lớn.

Các giải thưởng BIDV nhận được bao gồm: “Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền tệ trong nước tốt nhất”; “Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền tệ xuyên biên giới tốt nhất” và “Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm quản lý tiền tệ tốt nhất” do khách hàng doanh nghiệp ở cả 3 quy mô: doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp nhỏ bình chọn.

Chương trình bình chọn “Cash Management 2013” được Asiamoney thực hiện khảo sát từ ngày 24/4/2013 đến hết ngày 24/5/2013 đã nhận được hơn 6.200 phiếu đánh giá bình chọn của các đối tượng doanh nghiệp như: doanh nghiệp lớn (doanh thu hàng năm trên 500 triệu USD); doanh nghiệp vừa (từ 100 triệu đến 500 triệu USD) và doanh nghiệp nhỏ (dưới 100 triệu USD) có sử dụng sản phẩm quản lý tiền tệ.

Trước đó, tháng 9/2012, BIDV cũng đã được Asiamoney vinh danh trao giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền tệ nội địa tốt nhất do các doanh nghiệp nhỏ bầu chọn” và giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền tệ xuyên biên giới tốt nhất do các doanh nghiệp nhỏ bầu chọn”.

NP

Email Print

Đầu tư, Doanh nghiệp nhỏ, ngân hàng, tiền tệ