Một người sắp bước sang tuổi ngũ tuần, một nàng đã ngót nghét tứ tuần, nhưng với họ thời gian như dừng lại trên nét mặt xinh tươi, rạng rỡ, đẹp đến ngỡ ngàng.