Cục Đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa công bố số liệu cho thấy, chỉ riêng trong tháng 2 này, đã có 4.830 doanh nghiệp (DN) ngưng hoạt động do tiếp tục gặp khó khăn.

Như vậy, chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm nay, đã có 13.800 DN ngưng hoạt động, trong khi 2 tháng đầu năm 2013 là 8.600 DN. Tổng cục Thống kê nhận định, chưa có nhiều dấu hiệu lạc quan đối với ngành sản xuất công nghiệp trong 2 tháng đầu năm nay.

Ngoài khó khăn về vốn, sức mua giảm, cụ thể là chỉ số tiêu dùng CPI giảm mạnh từ sau tết đến nay được nhận định là một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng buộc phải ngưng hoạt động của nhiều DN nói trên.

Ng.Nga