2 tháng đầu năm tín dụng giảm 1,66%

Gốc
Theo số liệu từ NHNN, đến ngày 20.2.2014, tín dụng toàn hệ thống giảm 1,66% so với cuối năm 2013; trong đó, tín dụng bằng VND giảm 1,94%, tín dụng ngoại tệ tăng 0,11%. Tổng phương tiện thanh toán tăng 1,94%; huy động vốn tăng 0,83% so với cuối năm 2013.

Ảnh: epress

Thanh khoản hệ thống được đảm bảo. Sau tết, lãi suất liên ngân hàng sau đã giảm, ổn định ở mức thấp nên NHNN yêu cầu các TCTD giảm lãi suất cho vay kể cả với các khoản vay cũ về mức dưới 13%/năm. Với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà, các TCTD điều chỉnh lãi suất giảm 1%/năm từ mức 6%/năm xuống 5%/năm.

Thị trường ngoại hối tiếp tục ổn định, tỉ giá giao dịch tại các NHTM duy trì ở mức 21.080/21.120 VND/USD. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, NHNN đã mua vào 4 tỉ USD trong 2 tháng đầu năm.

Tin nóng

Tin mới