Theo Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội 2 tháng đầu năm 2016 của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 23,7 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,1 tỷ USD, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 16,6 tỷ USD, tăng 2,3%.

Điện thoại và linh kiện vẫn là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực với giá trị đạt 4,3 tỷ USD, tăng 2,5%. Ngoài ra, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,4 tỷ USD, tăng 6,2%.

2 thang dau nam: Xuat khau dien thoai va linh kien dat 4,3 ty USD - Anh 1

2 tháng đầu năm: Xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 4,3 tỷ USD

Trong 2 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ vẫn là thị trường hàng hóa xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 5,1 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 4,7 tỷ USD, tăng 6,4%; ASEAN đạt 2,5 tỷ USD, giảm 12,3%; Trung Quốc đạt 2,3 tỷ USD, tăng 3,5%; Nhật Bản đạt 2,1 tỷ USD, tăng 4,1%; Hàn Quốc đạt 1,3 tỷ USD, tăng 15,1%.

Cũng theo Báo cáo này, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước tính đạt 22,8 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,2 tỷ USD, giảm 4,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,6 tỷ USD, giảm 7,7%.

Tính chung 2 tháng đầu năm xuất siêu 865 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 2,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,9 tỷ USD.

Lê Hường (theo gso.gov.vn)