2 tháng năm 2021, Việt Nam xuất siêu 1,29 tỷ USD

Gốc
Hai tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 95,81 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất siêu 1,29 tỷ USD.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Hai tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 95,81 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất siêu 1,29 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/infographics-2-thang-nam-2021-viet-nam-xuat-sieu-129-ty-usd/697404.vnp