2 tháng: Ngành Hải quan thu NSNN đạt 33.353 tỷ đồng

Gốc
(HQ Online)- Đánh giá về tình hình thu NSNN của ngành Hải quan trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan Lê Xuân Huế cho biết, số thu NSNN tháng 2-2014 của ngành Hải quan đạt 15.354 tỷ đồng, nâng số thu NSNN của 2 tháng đầu năm 2014 đạt 33.353 tỷ đồng.

CBCC Hải quan Quảng Ninh kiểm hóa hàng NK. Ảnh: T.Trang.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy trong tháng 2-2014 tổng kim ngạch XNK của cả nước là 19,57 tỷ USD, trong đó, XK là 9,5 tỷ USD, giảm 17,1% và NK là 10,07 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với tháng 1-2014.

Số liệu sơ bộ tính đến hết tháng 2-2014, tổng kim ngạch XNK hàng hóa của cả nước đạt 41,31 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó tổng trị giá XK đạt hơn 21,27 tỷ USD, tăng 13,4% và tổng trị giá NK đạt gần 20,04 tỷ USD, tăng 12,6%.

Với kết quả trên đây thì cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2 năm 2014 thâm hụt 569 triệu USD. Tính đến hết tháng 2, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,23 tỷ USD, cao hơn mức thặng dư 960 triệu USD của cùng kỳ năm 2013.

Theo số liệu ước tính của các cơ quan Liên Bộ thì trong tháng 2-2014, tổng trị giá XNK hàng hóa của Việt Nam ước đạt 20,4 tỷ USD, giảm 5% so với tháng trước; trong đó XK ước đạt 9,6 tỷ USD, giảm 16,2% và NK ước đạt 10,8 tỷ USD, tăng 7,8 %. Cán cân thương mại tháng 2 ước tính thâm hụt 1,2 tỷ USD.

Theo đó, số thu NSNN của 2 tháng đầu năm 2014 đạt 33.353 tỷ đồng, bằng 14,9% dự toán, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân tích nguyên nhân tăng thu 2 tháng đầu năm 2014, Cục Thuế XNK cho biết, kim ngạch của một số mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013: Xăng dầu các loại: đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 1.014 triệu USD, tăng 43,1% về lượng, tăng 34,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, làm tăng thu khoảng 2.500 tỷ đồng .

Bên cạnh đó là mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 6.049 chiếc, trị giá 107 triệu USD, tăng 30,8% về lượng và tăng 35,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013, làm tăng thu khoảng 812 tỷ đồng. Trong đó, xe ô tô dưới 9 chỗ đạt 3.482 chiếc tăng 29% về lượng (tương đương 1.899 chiếc), tăng 90% (tương đương 22,3 triệu USD) về trị giá do nhiều xe hạng sang được NK. Tăng thu từ ô tô dưới 9 chỗ khoảng 736 tỷ đồng.

Cùng với đó là các mặt hàng: Linh kiện phụ tùng ôtô đạt 253 triệu USD, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2013, làm tăng thu 457 tỷ đồng; Máy móc thiết bị và phụ tùng đạt 1.935 triệu USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2013, làm tăng thu khoảng 1.050 tỷ đồng.

Thu Trang

Tin nóng

Tin mới