(HQ Online)- Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2016 đạt 160,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% dự toán và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015.

2 thang, tong thu ngan sach dat 15,8% du toan - Anh 1

Tổng thu nội địa 2 tháng tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh: internet.

Trong tổng thu, số thu nội địa của tháng 2 chỉ bằng 65,7% số thu tháng trước song vẫn đưa tổng thu nội địa 2 tháng đạt 139,98 nghìn tỷ đồng, bằng 17,8% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Số thu từ dầu thô chỉ đạt 5,77 nghìn tỷ đồng do giá dầu vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Số thu này bằng 10,6% dự toán và bằng 43,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 31,2 nghìn tỷ đồng tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán. Sau khi thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ (17 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm ước đạt 14,2 nghìn tỷ đồng.

Chi ngân sách Nhà nước vẫn được đảm bảo với tổng chi 2 tháng đầu năm đạt 185,59 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 31,6 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ đạt 28,85 nghìn tỷ đồng; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 125,1 nghìn tỷ đồng.

Bội chi ngân sách 2 tháng đầu năm đạt 25,47 nghìn tỷ đồng, bằng 10% dự toán cả năm.

Cũng theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 29-2-2016, số vốn trái phiếu Chính phủ huy động được cho ngân sách Nhà nước và đầu tư phát triển đạt 39.068,9 tỷ đồng bằng 17,8% kế hoạch được giao, bảo đảm nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán 2016.

Trong tháng 2-2016, Bộ Tài chính cũng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ nhà nước và các cơ quan Tài chính từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp, bình ổn giá cả thị trường trước trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Đồng thời, việc triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016 cũng được quán triệt tới các bộ, cơ quan trung ương, trong đó có các biện pháp cụ thể về tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế Giá trị gia tăng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung xử lý để giảm nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho các đơn vị trực thuộc và cấp dưới.