Hai thiếu nữ trong vụ đánh bạn, bắt liếm chân đã gửi lời xin lỗi đến nạn nhân cùng gia đình và cộng đồng mạng.