20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan

Gốc
Tính đến ngày 15/11, đã xác định được 20/24 đội bóng giành vé dự VCK Asian Cup 2019, khu vực Đông Nam Á có Việt Nam và Thái Lan.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 1

20 đội bóng đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019 gồm có:

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 2

1. UAE (chủ nhà).

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 3

2. Saudi Arabia - nhất bảng A vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 4

3. Australia - nhất bảng B vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 5

4. Qatar - nhất bảng C vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 6

5. Iran - nhất bảng D vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 7

6. Nhật Bản - nhất bảng E vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 8

7. Thái Lan - nhất bảng F vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 9

8. Hàn Quốc - nhất bảng G vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 10

9. Uzbekistan - nhất bảng H vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 11

10. Iraq - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 12

11. Syria - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 13

12. Trung Quốc - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 14

13. Ấn Độ - bảng A vòng loại thứ 3.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 15

14. Lebanon nhất bảng B vòng loại thứ 3.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 16

15. Jordan nhất bảng C vòng loại thứ 3.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 17

16. Việt Nam nhì bảng C vòng loại thứ 3.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 18

17. Palestine nhất bảng D vòng loại thứ 3.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 19

18. Oman nhì bảng D vòng loại thứ 3.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 20

19. Bahrain nhất bảng E vòng loại thứ 3.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 21

20. Turkmenistan nhì bảng E vòng loại thứ 3.

Tin nóng

Tin mới