Tờ Telegraph của Anh vừa đưa ra danh sách 20 mẫu điện thoại bán chạy nhất trong lịch sử. Đáng chú ý, hãng Nokia đóng góp tới 12 model.

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 1

1. Nokia 1100 (ra mắt năm 2003, doanh số: hơn 250 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 2

2. Nokia 1110 (ra mắt năm 2005, doanh số: hơn 250 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 3

3. Nokia 3210 (ra mắt năm 1999, doanh số: hơn 150 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 4

4. Nokia 1200 (ra mắt năm 2007, doanh số: hơn 150 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 5

5. Nokia 5230 (ra mắt năm 2009, doanh số: hơn 150 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 6

6. Nokia 6600 (ra mắt năm 2003, doanh số: hơn 150 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 7

7. Samsung E1100 (ra mắt năm 2009, doanh số: hơn 150 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 8

8. Nokia 2600 (ra mắt năm 2004, doanh số: hơn 135 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 9

9. Nokia 1600 (ra mắt năm 2006, doanh số: hơn 130 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 10

10. Motorola RAZR V3 (ra mắt năm 2004, doanh số: hơn 130 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 11

11. Nokia 3310 (ra mắt năm 2000, doanh số: hơn 126 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 12

12. Nokia 1208 (ra mắt năm 2007, doanh số: hơn 100 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 13

13. Apple iPhone 6 và 6 Plus (ra mắt năm 2014, doanh số: hơn 100 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 14

14. Samsung Galaxy S4 (ra mắt năm 2013, doanh số: hơn 80 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 15

15. Nokia 6010 (ra mắt năm 2004, doanh số: hơn 75 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 16

16. Apple iPhone 5 (ra mắt năm 2012, doanh số: hơn 70 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 17

17. Nokia 5130 (ra mắt năm 2007, doanh số: hơn 65 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 18

18. Apple iPhone 4s (ra mắt năm 2011, doanh số: hơn 60 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 19

19. Motorola StarTAC (ra mắt năm 1996, doanh số: hơn 60 triệu chiếc).

20 mau dien thoai ban chay nhat trong lich su - Anh 20

20. Samsung Galaxy S3 (ra mắt năm 2012, doanh số: hơn 60 triệu chiếc).

Minh Hoàng (Theo Telegraph)