20 năm xây dựng làng văn hóa

Gốc
(SGGP). – Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng làng văn hóa các tỉnh phía Bắc, do Bộ VH-TT-DL tổ chức, diễn ra hôm qua 15-10, tại Thái Bình.

Khởi xướng vào năm 1989 từ làng văn hóa thôn Tráng Liệt, xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh) - theo Cục Văn hóa cơ sở Bộ VH-TT-DL, sau 20 năm, phong trào đã phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, làng nghề và dịch vụ nông thôn; thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa, góp phần cải thiện môi trường sinh thái nông thôn, xây dựng xã hội nông thôn kỷ cương, dân chủ, đồng thuận và an toàn. Thông qua việc xây dựng làng văn hóa, các quy định, quy tắc, quy ước và chuẩn mực văn hóa dần thấm sâu vào từng người dân, gia đình và cộng đồng, tăng sức “đề kháng” phòng chống tệ nạn xã hội, từ đó đã phát huy truyền thống tương thân tương ái, cũng cố tình làng nghĩa xóm… Đến nay, cả nước đã có 46.515 làng văn hóa được ghi nhận thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, như phong trào phát triển chưa đồng đều, nặng về hình thức, có “nền” nhưng chưa có “đỉnh” nên tác động và hiệu quả còn hạn chế... Thống kê của cơ quan chức năng, 15% số làng văn hóa chưa có sân chơi thể thao, 35% hộ chưa có đủ 3 công trình vệ sinh. V. HÙNG

Tin nóng

Tin mới