20 ngành nghề Nhà nước độc quyền, tư nhân không được tham gia

Gốc
Mới đây, Chính phủ đã chính thức banh hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP (hiệu lực từ 1/10) quy định 20 ngành nghề Nhà nước độc quyền, tư nhân không được tham gia.

Trong Nghị định 94/2017/NĐ-CP mà Chính phủ vừa ban hành nêu rõ, chỉ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.

Cơ quan Nhà nước có quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.

Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền Nhà nước. Đối với hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

20 ngành nghề Nhà nước độc quyền, tư nhân không được tham gia - Ảnh 1

Nhà nước sẽ độc quyền 20 ngành nghề

Danh sách 20 ngành nghề Nhà nước độc quyền, tư nhân không được tham gia gồm:

1. Hàng hóa, dịch vụ, phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh (do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện cụ thể).

2. Vật liệu nổ công nghiệp

3. Vàng miếng (sản xuất)

4. Vàng nguyên miếng (xuất khẩu và nhập khẩu để sản xuất vàng miếng)

5. Xổ số kiến thiết (phát hành)

6. Thuốc lá điếu, xì gà (nhập khẩu, trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế).

7. Hoạt động dự trữ quốc gia

8. Tiền (in, đúc)

9. Tem bưu chính Việt Nam (phát hành)

10. Pháo hoa và các dịch vụ liên quan

11. Hệ thống điện quốc gia (truyền tải, điều độ); Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội

12. Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

13. Dịch vụ công ích thông tin duyên hải

14. Bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu; dịch vụ thông báo tin tức hàng không; dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn)

15. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư.

16. Hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển.

17. Dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng

18. Xuất bản phẩm (không bao gồm hoạt động in và phát hành)

19. Mạng bưu chính công cộng

20. Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí (cung ứng).

PV (Tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới