Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

20 ngày đấu trí với tên sát nhân lì lợm

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Bắt được Huấn đã khó, đấu tranh để buộc hắn phải khai nhận về hành vi sát nhân của mình còn khó hơn nhiều lần. Sau 20 buổi hỏi cung, Huấn mới cúi đầu nhận tội...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=72789