Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

20% số trẻ em ở tuổi học đường có dấu hiệu tổn thương sức khỏe tâm thần

ND- Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức hội thảo quốc tế về sức khỏe tâm thần trẻ em vào ngày 5 và 6-12. Báo cáo tại hội thảo cho thấy tỷ lệ trẻ em ở tuổi học đường có dấu hiệu tổn thương sức khỏe tâm thần dao động khoảng 20%.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136540&sub=127&top=39