Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam: Dự kiến năm 2007, giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 1,5 tỷ USD (năm 2006 đạt 1,12 tỷ USD).