(AutoNet) - Với nguồn cảm hứng từ chiếc Ferrari 250 GTO huyền thoại, Idries Omar đã thiết kế một chiếc concept hoàn toàn mới lấy tên là Ferrari F250.