Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

2008, năm của những “cuộc chiến” thông tin di động

Hanoinet - Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, thị trường di động Việt Nam năm 2008 được coi là phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng từ 60%-80%.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=41184