2008 - năm tổn thất nặng nề nhất của ngành báo chí Mỹ

Gốc
Theo số liệu của hiệp hội báo chí Mỹ, năm 2008 là năm tồi tệ nhất đối với ngành này khi doanh thu quảng cáo trên các ấn bản và...

Tin nóng

Tin mới