2008: PTSC sẽ tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

Gốc
Kết thúc năm 2007, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí đã đạt 6.055 tỷ đồng doanh thu...

Tin nóng

Tin mới