Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

2009: Ngành công nghiệp game đạt doanh số 47 tỷ USD

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Theo DFC, tổng doanh thu của ngành công nghiệp game thế giới sẽ đạt 47 tỷ USD vào năm 2009 và nhiều khả năng Xbox 360 sẽ về chót trong cuộc chiến next-gen console.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=7757&t=pcolarticle