Năm 2016, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô tiếp tục tạo được những dấu ấn trong sự phát triển chung của Thành phố.

Ngoài việc bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc chương trình hành động của Thành phố, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã làm tốt chức năng của mình, đặc biệt là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục triển khai có hiệu quả việc nâng cao chất lượng các hội nghị CNVC, hội nghị người lao động; đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với đại diện CNLĐ; đối thoại giữa Công đoàn với chủ doanh nghiệp và người lao động, nhằm giải quyết các phát sinh trong quan hệ lao động; tham gia xây dựng nội quy lao động, hướng dẫn các doanh nghiệp có hoặc chưa có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Công tác chỉ đạo, điều hành không ngừng được đổi mới để khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp, các cấp, các ngành.

2016 mot nam hieu qua cua cac cap cong doan - Anh 1

Vai trò của tổ chức Công đoàn còn được khẳng định trong các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi ở khắp các cấp công đoàn. Từ những phong trào này, đã tạo ra động lực và sức mạnh để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và toàn Thành phố.

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, lấy năm 2016 là “Năm phát triển đoàn viên”, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp hiệu quả, gần gũi cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện cho người lao động, được người lao động tin cậy. Do đó, Công đoàn các quận, huyện, thị xã, ngành đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được giao.

Tổ chức Công đoàn Thủ đô có được kết quả này, không thể không nhắc tới sự đóng góp tích cực của Công đoàn các quận, huyện, thị xã, ngành và các CĐCS. Ấn phẩm xuân Đinh Dậu báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu những hoạt động đổi mới, sáng tạo của một số công đoàn cấp trên cơ sở. Các hoạt động này đã góp phần vào một năm thắng lợi của tổ chức Công đoàn Thủ đô, tạo đà cho những thành công tiếp theo trên con đường phát triển của Thủ đô.

M.N