Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khá mạnh trên sàn HOSE trong khi bán nhẹ trên sàn HNX, đặc biệt họ mua mạnh các chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 2,5 triệu cổ phiếu. Họ mua vào 5.073.160 cổ phiếu và bán ra 2.629.130 cổ phiếu chiếm 5,4% tổng lượng mua vào và 2,8% tổng lượng bán ra của cả thị trường. Về giá trị họ mua vào 246,55 tỷ đồng, bán ra 152,72 tỷ đồng tương đương bán ròng 93,83 tỷ đồng. Có thể thấy diễn biến của nhà đầu tư nước ngoài trên HSX những phiên gần đây khá phức tạp. Họ liên tục đổi vị thế mua, bán của mình sau mỗi phiên. Thị trường tiếp tục chứng kiến việc các nhà đầu tư nước ngoài mua vào các chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE. Điểm mới là hôm nay có sự xuất hiện chứng chỉ quỹ VFMVF4 trong top mua ròng. Tính chung, khối ngoại đã mua ròng gần 1 triệu 2 chứng chỉ quỹ PRUBF1 và VFMVF4, trong đó PRUBF1 được mua nhiều hơn với 500.200 đơn vị được mua ròng. Hai cổ phiếu được mua ròng nhiều trong phiên hôm qua là HPG và VIP tiếp tục được mua ròng với khối lượng tượng ứng là 372.120 và 328.810 cổ phiếu. Cổ phiếu GMC bất ngờ được mua ròng với khối lượng khá lớn là 302.560 đơn vị, tương đương 50% tổng số lượng khớp lệnh trong phiên. Ở phía bán ra, thị trường tiếp tục chứng kiến các nhà đầu tư bán ròng 2 cổ phiếu GMD và PPC. Hai cổ phiếu này được bán ra với khối lượng tương ứng 183 và 163 nghìn. Cổ phiếu bảo hiểm BVH được bán ròng với khối lượng lớn nhất thị trường với 241.060 đơn vị. Một cổ phiếu ngành tài chính khác là SSI bất ngờ được bán ròng trong phiên hôm nay. SSI đã liên tục tăng trần trong vài phiên trở lại đây do có thông tin thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trên sàn Hà Nội, cán cân mua bán của nhà đầu tư nước ngoài khá cân bằng. Họ mua vào 1.052.800 cổ phiếu, bán ra 1.069.700 cổ phiếu. Tính theo giá trị, họ mua vào 48,94 tỷ đồng, bán ra 44,76 tỷ đồng, tương đương mua ròng 4,19 tỷ đồng. Cổ phiếu KLS tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài mua với khối lượng lớn. Trong phiên, họ mua vào 470.400 cổ phiếu, gần bằng 50% tổng lượng mua của khối ngoại. PVS xếp sau với 138.000 cổ phiếu được mua ròng. Các mã còn lại được mua với khối lượng tương đối nhỏ bao gồm SHB, KBC và BBS. Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều 2 cổ phiếu HOM và VCG với khối lượng bán ròng tương ứng 505.100 và 320.800 cổ phiếu. Họ cũng bán ra PLC, SHC, CAN với khối lượng không nhiều. Tùng Trần