Tính đến thời điểm này, Festival Huế 2008, sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 11/6 với chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”, đã thu hút 39 đoàn nghệ thuật thuộc 21 nước đăng ký tham gia. Chi tiết...