(Cadn.com.vn) - Theo Hội Mỹ thuật Việt Nam, đến nay đã nhận được 243 tác phẩm của 215 tác giả gửi tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ XVIII (tại 78-Lê Duẩn, Đà Nẵng). Nét mới của Triển lãm lần này là có nhiều tác giả trẻ tham dự (đông nhất là Khánh Hòa, Quảng Nam), có những tác phẩm sáng tác về Bác Hồ, biển đảo quê hương, nông thôn mới và đô thị. Theo kế hoạch, UBND TP Đà Nẵng sẽ mua hoặc nhận tranh tặng của các tác giả để đưa vào quỹ tranh khi xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng vào những năm tới.

Đ.N