Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

22 tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua Quyết thắng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể và 16 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau đây là danh sách:

Tập thể

1. Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

6. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bỉm Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cá nhân

1. Ông Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

2. Ông Trương Văn Luân, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

3. Ông Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

4. Ông Lê Văn Đạt, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

5. Ông Nguyễn Văn Thao, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

6. Ông Trần Hữu Tùng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

7. Ông Nguyễn Như Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

8. Ông Lê Khắc Tiền, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

9. Ông Trịnh Ngọc Hưng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bỉm Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

10. Ông Hồ Thái Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

11. Ông Đỗ Thế Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Xuân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

12. Ông Lê Văn Đạm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoằng Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

13. Ông Tống Đình Thơm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

14. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

15. Ông Lê Ngọc Hà, Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

16. Ông Hoàng Văn Hùng, Trợ lý Ban Tuyên huấn, phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh./.

BĐT