22 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế sẽ triển khai 'một cửa'

Gốc
Trong giai đoạn 2017-2018, Bộ Y tế sẽ tiếp tục kết nối thêm 22 thủ tục hành chính mới với Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia lên 27 thủ tục, chiếm 49% trên tổng số các thủ tục hành chính Bộ Y tế đăng ký thực hiện giai đoạn 2016-2020.

22 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế sẽ triển khai 'một cửa' - Ảnh 1

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Bộ Y tế đã kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia 5 thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa XNK gồm: Cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu NK của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm NK; Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm; Cấp giấy phép NK trang thiết bị y tế; Thủ tục NK mỹ phẩm đã công bố lưu hành tại Việt Nam; Thủ tục NK thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hàng tại Việt Nam.

Tính từ thời điểm bắt đầu kết nối (tháng 6/2015) đến 24/8/2017, Bộ Y tế đã xử lý hơn 46.500 bộ hồ sơ cho 2.225 doanh nghiệp XNK hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến 5 thủ tục nói trên.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù Bộ Y tế đã tích cực triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thay đổi trong phương pháp thực hiện thủ tục hành chính, chuyển từng bước từ quản lý thủ công trên giấy tờ sang hồ sơ điện tử song về bản chất, việc thực hiện thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia của các bộ chỉ là điện tử hóa một số khâu trong quy trình thủ tục; chuyển đối một cách cơ học một số biểu mẫu sang chứng từ điện tử. Phần lớn hồ sơ vẫn yêu cầu phải nộp bản giấy hoặc bản chụp (scan) và gửi dưới hình thức đính kèm. Bộ Tài chính cho biết, đây là tình trạng chung của nhiều bộ không riêng Bộ Y tế.

Theo Bộ Tài chính, điều này không chỉ tạo ra sự dư thừa, chống chéo về thông tin, chứng từ mà còn làm giảm hiệu quả xử lý của hệ thống công nghệ thông tin.

Để đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cho rằng các bộ cần rà soát mang tính tổng thể các loại giấy tờ, hồ sơ thực sự cần thiết. Qua đó, các bộ sẽ có phương án đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ phải nộp, xuất trình vừa đảm bảo tính minh bạch, vừa hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Song song, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Y tế rà soát và hoàn thiện cơ sở pháp lý và các thủ tục hành chính để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; đảm bảo tính kết nối, tính hệ thống, an ninh, an toàn về thông tin và cơ sở dữ liệu cho hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Cơ chế một cửa quốc gia; Cơ chế một cửa ASEAN.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền, hỗ trợ người dân và DN hiểu và tự nguyện tam gia Cơ chế một cửa quốc gia.

N.Linh

Tin nóng

Tin mới