(NLĐ) – 23 lao động do Công ty XKLĐ – Thương mại – Du lịch Sovilaco đưa sang Singapore làm việc vừa trở về nước trước hạn do mất việc làm. Những lao động này được chủ sử dụng lao động hỗ trợ mất việc tổng cộng 4.300 SGD (1 SGD bằng 11.800 đồng), trong đó có 3 tháng lương làm việc và 1.500 SGD.