25 triệu trẻ em lỡ các mũi vaccine cơ bản vì đại dịch

Thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại 177 quốc gia mới đây cho biết, tỉ lệ bao phủ vaccine vẫn đang có xu hướng giảm trên phạm vi toàn thế giới. Trong năm 2021, và số lượng trẻ em chưa hoàn thành tiêm chủng các loại vaccine thiết yếu cao nhất trong 30 năm qua. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/25-trieu-tre-em-lo-cac-mui-vaccine-co-ban-vi-dai-dich-46016.htm