Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

25 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc

Cuối tháng 8, Cục Quản lý chất lượng thông báo các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ban hành thông báo số 1226/TB-QLCL "Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ".

Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh)

Danh sách các đơn vị

Danh sách các đơn vị

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Danh sách trung tâm sát hạch trực thuộc do cơ sở giáo dục đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố.

Các cơ sở giáo dục đại học

Các cơ sở giáo dục đại học

Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trung tâm sát hạch

Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trung tâm sát hạch

Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ; chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài

Anh Trang