Ngày 27/10/2009, cổ phiếu EIB của Eximbank sẽ chính thức giao dịch tại HoSE với giá tham chiếu 28.000 đồng.

SGDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. Mã chứng khoán của Eximbank là EIB. Giá tham chiếu 28.000 đồng/cp. Ngày 27/10/2009, Eximbank sẽ chính thức giao dịch 876.226.900 cổ phiếu trên HoSE. Tương đương tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: 8.762,269 tỷ đồng. Trong khi đó, ngày 17/9/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 1614/SGDHCM-NY chấp thuận về mặt nguyên tắc việc niêm yết 880 triệu cổ phiếu Eximbank. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 28.000 đồng/cổ phiếu Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu. Được biết, tính đến ngày 30/09/2009 lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 1.163 tỷ đồng, đạt 77,53% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 63.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 35.000 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 45.500 tỷ đồng.