Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc

Trên cả nước hiện có 27 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh minh họa)

Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh minh họa)

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật đến ngày 10/1 gồm 27 đơn vị như sau:

(Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THANH XUÂN