Học kỳ I năm học 2008-2009, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã tổ chức thi tuyển 28 cán bộ cho chức danh Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học