Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

29 lần đi tìm đồng đội

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Từ hơn mười năm nay, cứ mùa khô đến, đội 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình lại “Tây tiến”, tìm đến rừng sâu heo hút trên dãy Trường Sơn, lần theo dấu các anh xưa...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/qdndcuoituan.tulieuphongsu.46490.qdnd