298 doanh nghiệp bất động sản nợ ngân hàng hơn 125.000 tỉ đồng

Gốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30.11.2012, tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản là 215.207 tỉ đồng. Trong đó, có 298 doanh nghiệp bất động sản có tổng dư nợ là 125.141 tỉ đồng. Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc việc đưa các khoản mục còn lại của lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản ra khỏi các lĩnh vực không khuyến khích trong năm 2013; ban hành thông tư về cơ chế cho vay hỗ trợ của các ngân hàng thương mại đối với đối tượng được hỗ trợ vay vốn về nhà ở.

Nguồn NCĐT http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=15408-