30 triệu trái phiếu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng giá trị lên đến 3.000 tỷ đồng đã chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17/1.