Công ty cổ phần bất động sản VK.Highland đã khởi công xây dựng khu đô thị Cầu Sắt lớn nhất khu vực Tây Nguyên về quy mô và tổng vốn đầu tư, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.