Theo tin từ Sở NNPTNT ngày 9.10, công trình nước sạch được xây dựng tại xã Phước Hà, huyện Ninh Phước - một trong những vùng khô khát nhất trên địa bàn - bằng nguồn vốn đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia và dự kiến đến tháng 2.2009, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.