3.700 tỷ đồng xây khu du lịch sinh thái biển

Gốc
Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong đầu tư 3.700 đồng xây khu du lịch sinh thái biển và giải trí cao cấp Hòn Ngang-Bãi Cát Thắm ở tỉnh Khánh Hòa.

Tin nóng

Tin mới