3 con rắn chuột kịch chiến dữ dội giữa đường để tranh giành lãnh thổ

Gốc
Đoạn video ghi lại hình ảnh 3 con rắn chuột kịch chiến với nhau giữa đường để tranh giành lãnh thổ. Một trong 3 con rắn tung nhát cắn mạnh vào đối phương, khiến một con thua cuộc phải bỏ đi.

Nguồn: Daily Star

Cự Giải (T/h)