(Toquoc) - TNS McCain cứng rắn nhưng dễ nổi nóng - ông cần một người mềm dẻo, quyến rũ. Giàu kinh nghiệm nhưng tuổi cao - cần một người trẻ tuổi, năng động. Là người da trắng - cần người phó là da màu để thu hút cử tri da màu. Nhưng chưa hẳn đã kết.