Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

3 diện cán bộ được bồi dưỡng ở nước ngoài theo kết luận của Bộ chính trị

'Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước' ban hành và có hiệu lực từ ngày 5/10/2022. Theo đó, đối tượng được cử đi bồi dưỡng theo hình thức: Ngắn hạn, trung hạn và bồi dưỡng ngoại ngữ.

Nhân Sơn