Trước tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, nhiều nhà đầu tư ngày một ít quan tâm tới đầu tư cổ phiếu, tiền tệ, trái khoán mà bắt đầu chuyển hướng sang đầu tư vàng. Một năm trở lại đây, khi giá trị của vàng ngày càng tăng thì đây được xem là hình thức đầu tư tiềm năng của nhiều người.

3 điều cần tránh khi đầu tư vàng