Một quý bà đứng tuổi đang ngồi trước hiên nhà hồi tưởng về những năm tháng đã qua.