3 gói hỗ trợ giúp dệt may vượt khó

Gốc
Gói đầu tiên sẽ dành cho người lao động, cấp cho doanh nghiệp dựa trên thành tích xuất khẩu. Gói thứ hai dành hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách bù lãi suất vay ngân hàng. Gói thứ ba dùng cho hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại

Tin nóng

Tin mới