Vấn đề của nước Mỹ là “chúng ta đã vay nợ quá nhiều, giờ ta đã rơi vào khủng hoảng rồi, cần phải vay nợ tiếp để giải quyết tình hình.” - Nhận định của các học giả hàng đầu Harvard trong cuộc hội thảo diễn ra ngày 25/9 vừa qua.